Železniční odboráři jednali na ministerstvu dopravy

Dne 9. dubna se konalo jednání ministra dopravy Dana Ťoka se zástupci odborových centrál působících u ČD. Kromě šéfa resortu se tohoto pracovního setkání zúčastnil rovněž náměstek ministra dopravy pro řízení Sekce dopravní Ladislav Němec.

Projednávány byly zejména tři základní okruhy problémů:

  • další postup při otevírání trhu železniční dopravy v závazku veřejné služby;
  • strategie v oblasti nakládání s vlastnickými podíly ČD, a.s. v dceřiných společnostech;
  • zaměstnanecké jízdní výhody po uplynutí prolongačního období 2019.

V případě prvního bodu všichni přítomní vzali na vědomí zásadní prohlášení ministra Ťoka, že všechny ostatní dosud nevysoutěžené železniční linky objednávané ministerstvem dopravy budou v přechodném období přiděleny přímým zadáním dle harmonogramu Českým dráhám. Tuto informaci doplnil náměstek Němec, který sdělil, že k tomu došlo formou vyvěšení na úřední desce 7. března letošního roku a v 15denní stanovené lhůtě toto rozhodnutí nebylo nikým rozporováno.

Pokud jde o strategii v oblasti nakládání s vlastnickými podíly ČD v dceřiných společnostech,  zde zatím nebylo ministerstvem dopravy přijato žádné zásadní rozhodnutí.

K zaměstnaneckým jízdním výhodám po uplynutí prolongačního období 2019 ministr konstatoval, že ministerstvo dopravy dalo k pozměňovacímu návrhu poslance Kolovratníka na zrušení § 33 zákona 77/2002 Sb. neutrální stanovisko. Přestože nebyl tento návrh na jednání hospodářského výboru (HV) Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přijat, existuje ještě teoretická možnost, že bude předložen při závěrečném projednávání novely zákona o dráhách. Ovšem s ohledem na to, že poslanec Martin Kolovratník prohlásil po hlasování v HV, že tento svůj návrh stáhne, není diskuze o změnách v systému režijních jízdních výhod na pořadu dne. Nadále by se tedy mělo k této problematice přistupovat v duchu Memoranda o udržení sociálního smíru na železnici v souvislosti s řešením problematiky jízdních výhod na období 2018–2019, které podepsali zástupci MD ČR a odborových centrál působících na železnici 4. prosince 2017.  

Na snímku, který byl pořízen na dubnovém jednání zástupců železničních odborů s ministrem dopravy Danem Ťokem, jsou zprava prezident Federace strojvůdců Jaroslav Vondrovic, prezident Federace vozmistrů Luboš Malík, viceprezident FSČR Jaroslav Vincour, zástupce SOSAD – místopředseda firemního výboru při ČD Jindřich Berounský, prezident Federace vlakových čet Robert Benda, předseda OSŽ Martin Malý, prezident Federace železničářů ČR Jiří Hartych, ministr dopravy Dan Ťok, předseda Demokratické unie odborářů Zdeněk Fojtík, předseda SOSAD Jan Kadečka, předseda Cechu strojvůdců ČR Vlastimil Jelínek, prezident Unie železničních zaměstnanců Stanislav Trojan, předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola a předseda PV OSŽ ČD Vladislav Vokoun

Během našeho setkání ministr dopravy vyjádřil rovněž podivení nad záměry hejtmana Plzeňského kraje Bernarda ohledně uzavřených brutto smluv s ČD vztažmo k režijním jízdním výhodám.

Jaroslav Vondrovic
prezident FSČR

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*