— Odstartováno! —

Jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy akciové společnosti České dráhy (PKS) bylo zahájeno 20. listopadu. A stalo se tak bez slavnostních projevů, ba rovnou kritikou z úst personálního ředitele ČD cílenou na podobu protinávrhu odborových centrál, kde opravdu – díky Federaci strojvůdců ČR, Cechu strojvůdců a Federaci vozmistrů – byl tento návrh sporných bodů samostatnou přílohou materiálu předloženého k jednání. I při vědomí toho, že tím přímo nesplňujeme podmínku zákona, jsme o všech předložených bodech přesto začali jednat.

Po mírných úpravách základního textu PKS, vyvolaných legislativními a vnitropodnikovými změnami, jsme přistoupili k těm opravdu žhavým tématům. – Hned první bod navržený k úpravě „trojkoalicí“ (FSČR, CS, FV) vyvolal velkou diskuzi. Jedná se o požadavek zákazu pokračování pracovní činnosti a s tím spojeného návazného vystřídání strojvedoucího v případě přímé účasti na mimořádné události, která má za následek smrt či těžkou újmu na zdraví člověka. Podle zaměstnavatele je ale současné platné znění údajně naprosto dostačující a není znám případ , kdy byl zaměstnanec v takto obtížné situaci nucen pokračovat ve výkonu práce. Přesto se tento požadavek do kolektivní smlouvy opakuje. Náš návrh byl prozatím odložen jako rozpor ve vyjednávání.

FSČR dále požaduje úpravu článku 1. přílohy PKS, specifikace výkonu práce v případě školení, kde pro tuto chvíli je vysloven se změnou článku nesouhlas zaměstnavatele.

V kapitole „Stanovená týdenní pracovní doba“ vyvolal velmi bouřlivou diskuzi společný návrh odborových centrál (kromě FS a Cechu) na snížení týdenní pracovní doby u zaměstnanců s rovnoměrným rozvržením pracovní doby z 38,5 hod. týdně na 37,5 hod. Nutno objektivně podotknout, že tato pracovní doba již u této skupiny zaměstnanců v minulosti zavedena byla, ale právě v souvislosti s vyjednáváním kolektivní smlouvy na rok 2011 byl tento „benefit“ vedením společnosti v dohodě změněn právě na 38,5. hod.

Kolegové odboráři museli očekávat náš logický protinávrh, který je v tuto chvíli postaven na zrovnoprávnění nároku dovolené. Tudíž stručně řešeno, jedná se o VELKÝ ROZPOR…

A poslední velkou diskuzi vyvolal opět společný návrh provozní trojkoalice, a to změna či velká úprava článku 6. přílohy č. 1 , jinak známého pod názvem „svátkové právo“.  A také k tomu byla velmi bouřlivá diskuze mezi námi odboráři, někdy bohužel až příliš v přímém přenosu před zraky zaměstnavatele. A opět ROZPOR.

Tolik z prvního jednání, kde jsme ani nemohli očekávat jakýkoliv hmatatelnější výsledek. Ale tak už to při rozjezdech obvykle bývá.

Další jednání bylo naplánováno 27. listopadu.

Jaroslav Vincour
vedoucí týmu FSČR pro kolektivní vyjednávání u ČD a.s.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*