Ministr dopravy svolal jednání, na kterém se na vrcholné úrovni řešily naše návrhy

Jak už jsme informovali, 8. března se uskutečnilo setkání prezidenta Federace strojvůdců Jaroslava Vondrovice a viceprezidenta FSČR Jaroslava Vincoura s ministrem dopravy Danem Ťokem, na němž bylo dohodnuto, že naše odborová organizace předloží své návrhy a připomínky pro oblasti, v nichž by se měla hledat a přijmout dlouhodobá a hlavně systémová řešení, jež mohou zlepšit situaci, a to nejen pokud jde o prevenci vzniku mimořádných událostí na železnici. Na stejném setkání bylo také dohodnuto, že v zájmu hledání efektivního řešení ministr dopravy svolá jednání, na němž se za účasti Federace strojvůdců sejdou vrcholní představitelé státních orgánů, jež mají železniční dopravu a její bezpečnost ve své gesci. Bude tak nabídnuta možnost nejen konfrontace názorů, ale především k hledání efektivního řešení. A co se dosud uskutečnilo z toho, co bylo takto předjednáno?

Prezidium Federace strojvůdců ČR za účelem zlepšení pracovních podmínek pro výkon profese strojvedoucí, které by též mohly přispět i ke zvýšení prevence bezpečnosti železniční dopravy, poslala již v polovině března ministru dopravy dopis se stanoviskem, z něhož zde připomeneme to podstatné. Nejprve z našeho vyjádření pro oblast legislativy, kde FSČR navrhuje:

 • Zajistit novelizaci Nařízení vlády číslo 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě tak, aby v tomto novelizovaném dokumentu byla konkrétně vymezena doba řízení ve vnitrostátní dopravě a rovněž i maximální délka směny, včetně přesčasové práce. Dále aby zde byla stanovena definice odpočinku mezi směnami, a to včetně podmínek pro možnost zkrácení tohoto odpočinku, kterého bude využíváno pouze v noční době.
 • Zajistit možnost skutečného čerpání přiměřené doby na oddech a jídlo (PDOJ) tak, aby alespoň jedna část byla v délce 30 minut, a to i při případných změnách průběhu směny (výluky, zpoždění vlaků a podobně).
 • Uvést ve všeobecnou platnost monitoring licencí strojvedoucích“ (MLS) s tím, aby bylo mimo jiné možno tímto opatřením sledovat i celkovou odpracovanou dobu strojvedoucích v kalendářním roce u všech dopravců v ČR s ohledem na roční normu pracovní doby, včetně max. doby přesčasové práce (dle zákoníku práce), kterou může zaměstnanec pro zaměstnavatele odpracovat. 
 • S ohledem na počet mimořádných událostí zapříčiněných pádem stromů za zhoršených povětrnostních podmínek zajistit skutečnou funkčnost ochranného pásma dráhy.  

Směrem k Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) naše profesní odborová organizace navrhla:

 • Využít dostupného zabezpečovacího zařízení především při výpravě vlaků eliminujícího chybu strojvedoucího. Tam, kde takové řešení není možné, zapojit do tohoto procesu alespoň jednoho dalšího odborně způsobilého zaměstnance.
 • Zjednodušit dopravní předpisy, především zúžit počet možných způsobů výpravy vlaku (výprava vlaku hlavním návěstidlem pouze v případě, že zabezpečovací zařízení neumožní strojvedoucímu projet nedovoleně návěstidlo) a dále zprostit strojvedoucího funkce osoby řídící posun. 
 • Z hlediska bezpečnosti železniční dopravy změnit podmínky při provozování drážní dopravy při zhoršené povětrnostní situaci.
 • U regionálních tratí, provozovaných například podle předpisu SŽDC D3 – Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy, kde se dlouhodobě nepřepokládá zavedení ETCS, umožnit instalovat národní zabezpečovací zařízení, například Radioblok v kombinaci s radiostanicí s technologií DMR (Digital Mobile Radio), a to i bez možnosti dotací z EU. 

Další návrhy Federace strojvůdců směřovaly i k dopravcům, u nichž požadujeme:

 • Zajistit, aby všechna vozidla byla vybavena zabezpečovacím zařízením kompatibilním se zabezpečovacím zařízením na pojížděných tratích.
 • Zajistit vyšší kvalitu servisovaných vozidel, aby se strojvedoucí mohl plně věnovat řízení vlaku bez nutnosti řešení závad na technice.
 • Součinnost provozních profesí upravit tak, aby strojvedoucí nemusel suplovat práci ostatních profesí, ale naopak, aby mu tyto profese zajišťovaly kvalitní servis. 
 • Zlepšit skladby směn strojvedoucích.
 • Zlepšit úroveň prostor určených pro odpočinek strojvedoucích mezi dvěma směnami, jakož i v době případného přerušení při dělené směně.
 • Zvýšit kvalitu výcviku nových strojvedoucích, především zkvalitněním jízdního výcviku.
 • Zvýšit úroveň pravidelného školení strojvedoucích.

Opomenuta ovšem nebyla ani oblast školství, kde FSČR navrhuje ve spolupráci s Ministerstvem školství ČR znovu aktivovat středoškolské a učňovské obory zaměřené na železniční problematiku.

Ministr dopravy Dan Ťok v návaznosti na naše takto předložené návrhy splnil svůj slib. Na 9. dubna svolal avizované společné jednání, kterého se osobně rovněž zúčastnil. Federaci strojvůdců na něm zastupovali prezident Jaroslav Vondrovic a viceprezident Jaroslav Vincour, kteří diskutovali s ředitelem Drážního úřadu Jiřím Kolářem, s generálním ředitelem Správy železniční dopravní cesty Jiřím Svobodou a v neposlední řadě i s předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah Miroslavem Kupcem.

Je velmi důležité, že hledání systémových řešení bylo konečně zahájeno a hlavně, že k tomu došlo na tak vrcholné úrovni. A nezůstane samozřejmě jen u tohoto jediného setkání. Již 15. dubna se tak uskutečnilo jednání prezidenta FSČR Jaroslava Vondrovice s Jakubem Kopřivou, který je náměstkem ministra dopravy pro řízení Sekce legislativně právní. A ještě v závěru dubna by se mělo konat jednání celé delegace zástupců Federace strojvůdců na Správě železniční dopravní cesty. Tomuto pracovnímu setkání s cílem projednat možnosti zjednodušení nyní místy bohužel až příliš složitých dopravních předpisů se měl zúčastnit rovněž náměstek generálního ředitele pro řízení provozu SŽDC Miroslav Jasenčák.

Připravil Libor Poláček

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*