INFORMAČNÍ SERVIS PREZÍDIA FEDERACE STROJVŮDCŮ ČR PRO VŠECHNY ZO FSČR

INFORMAČNÍ SERVIS PREZÍDIA FEDERACE STROJVŮDCŮ ČR PRO VŠECHNY ZO FSČR

ČÍSLO  16/2017  ZE DNE 1.12.2017:

 

Vážení kolegové,

další kolo kolektivního vyjednávání u ČD Cargo proběhlo dne 30. listopadu v Praze za účasti zástupců vedení společnosti, tentokrát v čele s předsedou Představenstva společnosti Ivanem Bednárikem.

V úvodní části jednání byly projednány neuzavřené body základního textu PKS. Jedná se o bod 2.2.4., který se týká odpočinku na nocležnách mezi směnami. Zaměstnavatel se zavázal vypracovat do 15. února 2018 návrh interní normy, která bude definovat odpočinkové místnosti. Zároveň zaměstnavatel v průběhu měsíce dubna 2018 provede revizi všech odpočinkových místností v rámci ČDC. Tím byl tento bod uzavřen. V bodě 2.9. „Další zaměstnanecké výhody“ došlo k uzavření bodu ve vazbě na interní normu společnosti IN PERs-34-B-2009 Poskytování příspěvků na životní pojištění a produktu pojišťovny NN „Smart.“

V Příloze 2 bodu 4.14.4.1. byla dohodnuta zvláštní odměna ke dni životního jubilea také při dosažení 60 let věku.

V interní normě IN PERs-42-B-2011 Zásady pro poskytování osobního ohodnocení došlo ke shodě na textu v bodě 1.4., který pojednává o nově přijatých zaměstnancích. Dále v této interní normě došlo ke shodě v Příloze 2 písmeno B u motivační složky za používání služebního silničního motorového vozidla, kde byla částka navýšena na 400 Kč. V nové interní normě týkající se KOP byl v několika bodech doplněn, popřípadě upraven text. Tyto úpravy jsou jen technického charakteru a zásady poskytování KOP nemění.

V závěru jednání přednesl předseda Představenstva Ivan Bednárik návrh v oblasti mzdového nárůstu, zohledňujícího vývoj ekonomické situace a investičních záměrů do vozového parku společnosti v roce 2018. Pro odborové centrály byl ale tento návrh nepřijatelný a proto předložily zaměstnavateli vlastní návrh, který obsahuje kombinaci procentuálního a nominálního navýšení mzdových tarifů. Poté si zaměstnavatel vzal čas na posouzení tohoto návrhu s tím, že své vyjádření přednese na příštím jednání, které bylo svoláno na 5. prosinec 2017.

 

               S pozdravem

 

 

Jiří Šafařík, v. r.

 

vedoucí týmu FSČR pro kolektivní vyjednávání u ČD Cargo      

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*