INFORMAČNÍ SERVIS PREZÍDIA FEDERACE STROJVŮDCŮ ČR PRO VŠECHNY ZO FSČR ČÍSLO 15/2017 ZE DNE 28.11.2017:

Vážení kolegové,

           

            V pondělí 27. listopadu 2017 proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání u společnosti ČD Cargo. Tentokrát se o budoucí PKS ČDC na rok 2018 jednalo v domě Bohemika v Praze Vysočanech. Tak jak bylo domluveno na minulém jednání, byla zástupcům oborových centrál hned v úvodu vyjednávacího dne promítnuta prezentace „Nová údržbová soustava HDV“, komentovaná ředitelem Odboru údržby a oprav kolejových vozidel  (O 12) ČD Cargo ing. Z.Štěpánkem.“ Jedná se o 2. změnu interní normy IN KVs-1-B-2009 Údržbový řád, která začne platit od 1.1.2018, a to přesto, že někteří zástupci odborových centrál, včetně Federace strojvůdců ČR, s jejím obsahem nesouhlasili. Tato nová soustava totiž zavádí vyšší kilometrický proběh hnacích vozidel mezi pravidelnými opravami. Po diskuzi, která pak na toto téma proběhla, začalo vlastní vyjednávání.

            Tato etapa vyjednávání se téměř netýkala mzdové oblasti. OC zde ovšem předložily zaměstnavateli společný návrh několika bodů, které se týkají například nové motivační složky, aplikované při nedostatku zaměstnanců ve vybraném povolání, referenčních zkoušek a s tím spojeného pojištění, životního pojištění a stále nefunkčního produktu „Smart“ a také krátkodobého zdravotního volna, tak zvaného „sick days“. Zaměstnavatel se s návrhem seznámil a ponechal si čas na posouzení a vyjádření do příštího jednání. Dále byl projednáván návrh nového textu v Příloze 1, bod 8. „Práce ve svátek“. U tohoto bodu došlo ke společné shodě a bod byl uzavřen. Naopak opět nedošlo k dohodě v bodu 5.8. „Zaměstnanci letmo“, kde se v dalším bodu 5.8.2. pojednává o plánování směn a rozdílu počtu hodin v jednotlivých měsících. Zatím nedošlo ani k dohodě v bodu 4.13. Přílohy 2 Osobní ohodnocení s návazností na interní normu společnosti IN PERs-42- B-2011 týkající se nově přijatých zaměstnanců.

Termín dalšího kolektivního vyjednání byl stanoven na 30. listopadu 2017.

               S pozdravem

 

 

Jiří Šafařík, v. r.

 

vedoucí týmu FSČR pro kolektivní vyjednávání u ČD Cargo      

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*