INFORMAČNÍ SERVIS PREZÍDIA FEDERACE STROJVŮDCŮ ČR PRO VŠECHNY ZO FSČR

INFORMAČNÍ SERVIS PREZÍDIA FEDERACE STROJVŮDCŮ ČR PRO VŠECHNY ZO FSČR

ČÍSLO  19/2017  ZE DNE 14.12.2017:

 

U ČD Cargo stále není dohoda o PKS 2018

 

Vážení kolegové,

         ve středu 13. prosince tohoto roku se opět vyjednávalo o podobě PKS na rok 2018, tentokrát v budově sídla GŘ ČD Cargo. Jednání se zúčastnil i předseda Představenstva ČD Cargo Ivan Bednárik, který přednesl stejný návrh na růst mezd jako již 30. listopadu 2017. S návrhem však odborové centrály nemohou souhlasit, a proto v této nejdůležitější části jednání opět nedošlo k dohodě.

 

V návaznosti na tento bod jednání proběhla prezentace porovnání průměrných mezd u společností ČD Cargo, ČD, SŽDC s uvedením předpokládaného nárůstu mezd u slovenské společnosti ZSSK Cargo. Předseda představenstva ČDC dále uvedl, že pokud dojde k dohodě nad novou PKS po 1. lednu 2018, budou její ustanovení aplikována až od data uzavření a nikoli zpětně. Odborové centrály však trvají na svém návrhu v oblasti navýšení mezd a již dohodnutých bodů k 30. 11. 2017. Dále odborové centrály ve vazbě na novou vyhlášku MPSV ČR podaly nový, již druhý návrh v bodu 3.7.1.2. Náhrady výdajů při pracovní cestě u zaměstnanců ve specifikovaných zaměstnáních, a to 92,- Kč při délce pracovní cesty 5 až 12 hodin; 140,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, a 217,- Kč, pokud pracovní cesta přesáhne 18 hodin. Zaměstnavatel návrh neakceptoval a řešení navrhl přesunout na příští jednání.

 

Dále byl opět projednáván bod 2.7. Jízdné ve vlacích ČD a parametry novelizace interní normy IN PERs- 10- B-2011 Poskytování vnitrostátních zaměstnaneckých jízdních výhod a Opatření číslo 0014/2016 Ředitele O10 GŘ ČD Cargo Poskytování In Karet s aplikací INPLUS. U těchto dvou dokumentů došlo ke shodě. V prvním případě, tedy u zaměstnanců se stávající železniční průkazkou, zaměstnavatel poskytne jako benefit příplatek pro použití komerčních vlaků. Tento benefit potom bude zaměstnanci zahrnut do daňového vyměřovacího základu. Příplatek pro přepravu zavazadel (i kol) zaměstnavatel hradit zaměstnancům nebude. U In Karet s aplikací INPLUS bude jednotná spoluúčast zaměstnance 1100 Kč.

 

 

 

U bodu 5.8.2. přílohy 1 týkající se pracovní doby u zaměstnanců letmo, byl dohodnut stávající text letošní PKS, tedy rozdíl +- 10 hodin v jednotlivých měsících ve vyrovnávacím období. Budeme však požadovat měsíční statistiku o překračování tohoto stanoveného limitu, a to včetně zdůvodnění.

 

Příští jednání je naplánováno na pondělí 18. prosince 2017.

         

         S pozdravem

 

 

Jiří Šafařík, v. r.

 

vedoucí týmu FSČR pro kolektivní vyjednávání u ČD Cargo      

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*