INFORMAČNÍ SERVIS PREZÍDIA FEDERACE STROJVŮDCŮ ČR PRO VŠECHNY ZO FSČR

ČÍSLO  18/2017  ZE DNE 8.12.2017:

 

Vážení kolegové,

 

         pátého prosince tohoto roku se zástupci odborových centrál opět sešli s vedením společnosti ČD Cargo, aby pokročili ve vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě na rok 2018 a tím se i přiblížili k jejímu podpisu.

 

Také tentokrát se jednání zúčastnil předseda představenstva Ivan Bednárik. Během jednání přednesl nový návrh zaměstnavatele v oblasti mzdového nárůstu a vysvětlil důvody, proč není možné překročit navrženou výši mzdových prostředků na rok 2018. Za celoroční práci a kladný hospodářský výsledek za rok 2017 zároveň navrhl všem zaměstnancům ČD Cargo vánoční odměnu. Odborové centrály se s návrhem na zvýšení mzdových tarifů na rok 2018 opět neztotožnily. Jako vstřícný krok k uzavření PKS ustoupily od navýšení některých příplatků a také návrhů týkajících se pracovní doby a dovolené. Některé další návrhy týkající se příplatkové sféry budou ještě projednávány v souvislosti s dohodou o navýšení v oblasti mzdových tarifů.

 

Dále se jednalo o nově vydané vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí, která hovoří o stravování a cestovních náhradách. Odborové centrály na základě této vyhlášky předložily nový návrh týkající se zvýšení částek u cestovních náhrad. Zaměstnavatel tento návrh odborů posoudí a vyjádří se k němu na příštím jednání.

 

Během jednání se také projednával bod 2.7. základního textu PKS, „Jízdné ve vlacích ČD“ pro zaměstnance ČD Cargo v návaznosti na vydání „Dohody o zaměstnaneckém jízdném na období 2018 až 2019“ a uzavřeném „Memorandu“. Došlo k dohodě u odkazu na „Opatření ředitele Odboru lidských zdrojů GŘ ČD CARGO, že zaměstnavatel předloží sociálním partnerům návrh změny tohoto „Opatření“, a to ve vazbě na stanovení nové spoluúčasti zaměstnance ČD Cargo u poskytování In Karet s aplikací INPLUS.

 

V interní normě IN PERs-42-B-2011 „Zásady pro poskytování osobního ohodnocení“ byl diskutován bod 2.2.5. týkající se řízení silničních motorových vozidel pro služební účely. Diskuze se týkala nejen pojištění řidiče, ale i přepravovaných osob, případně i způsobených škod vzniklých například při nehodě. Tento bod zatím nebyl uzavřen.

         Taktéž nebyl uzavřen bod 2.2.8. týkající se nové motivační složky, která bude vyjadřovat potřebu stabilizace zaměstnance u zaměstnavatele.

 

Další jednání o PKS ČD Cargo 2018 je naplánováno na 13. prosince 2017.

 

 

               S pozdravem

 

 

Jiří Šafařík, v. r.

 

vedoucí týmu FSČR pro kolektivní vyjednávání u ČD Cargo      

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*