Informace z kolektivního vyjednávání k uzavření PKS ČD na rok 2018 číslo 4 ze dne 13.12.2017

Informace z kolektivního vyjednávání k uzavření PKS ČD na rok 2018 číslo 4 ze dne 13.12.2017:

 

Vážení kolegové,

         Rekapitulace vývoje jednání o kolektivní smlouvě ČD a.s. na rok 2018 ke dni 13. prosince 2017 je následující:

 

Základní text PKS:

 • Sjednána forma dohod vzájemného informování odborových organizací se zaměstnavatelem
 • Úprava textu bodu informovanosti odborové organizace v případě šetření smrtelných pracovních úrazů
 • Dohodnuto navýšení finančních prostředků BOZP

Příloha č. 1

Článek 1 Pracovní doba, pracovní pohotovost a dovolená

 • Zařazení povolání „komandující“ do režimu týdenní prac. doby 36 hod. pod podmínkou výkonu práce v nepřetržitém provozu

Článek 3 Rozvržení pracovní doby

 • bod 4 shoda s navýšením normy pracovní doby směny zasahující do dvou pracovních dnů na 9 hodin.
 • Grafické znázornění v metodickém pokynu možného rozdílu měsíční normy zaměstnance letmo oproti stanovené týdenní pracovní době v jednotlivých měsících.

Článek 6 Dělená směna

 • bod 4 shoda s novým textem :“Zpožděním nebo narušením dělené směny z důvodu živelné události se charakter původního naplánování rozdělené směny nezmění, pokud nedojde jejím vlivem ke zkrácení pod 60 minut.“

        Článek 10 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

 • bod 2 shoda s novým textem: „Zaměstnancům na něž se vztahuje NV 589/2006 Sb., může být zkrácen odpočinek až na 6 hodin za podmínky, že zaměstnavatel na své náklady umožní zaměstnanci odpočinek na lůžku, a následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení.
 • V případě zkrácení odpočinku na minimální dobu 6 hodin, nesmí do doby tohoto odpočinku zasahovat doba chůze či jízdy na a z místa odpočinku, nedohodne-li se zaměstnavatel s příslušnou odborovou organizací prostřednictvím turnusového důvěrníka jinak“.

        Článek 11 Nepřetržitý odpočinek v týdnu

 • bod 1 shoda s novým textem : „ Zaměstnanci letmo mají nárok na nepřetržitý odpočinek připadající na sobotu a neděli alespoň jednou za dva týdny tak, aby bylo zabezpečeno tzv. víkendové volno ukončením poslední směny nejpozději v pátek do 22:00 hod a pondělní nástup po tomto volnu bude nejdříve ve 4:00 hod, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne jinak. Dále zaměstnavatel zabezpečí zaměstnancům letmo v době jednou za 28 dní tzv. víkendové volno ukončením poslední směny nejpozději v pátek do 18:00 hod a pondělní nástup po tomto volnu bude nejdříve v 6:00 hod.,pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne jinak“.

        Článek 14 Střežení pracoviště

 • zrušeno bez náhrady

 

Příloha č. 2

 • navýšení příplatku za praxi v novém pásmu 9 – 35 roků (+ 100 kč)
 • navýšení příplatku za zaškolování ( nově 10% a 15%)
 • navýšení příplatku za práci v noci ( 12%)
 • navýšení příplatku za práci v SO – NE ( 12%)
 • navýšení příplatku za práci přesčas (35 %)
 • nově zaveden jednorázový příplatek za každou směnu s odpočinkem ( 100 Kč)

+ kompenzace ve formě navýšení stravného (92 Kč za pracovní cestu 5 až 12 hod, 140 Kč za pracovní cestu 12 až 18 hodin a 217 Kč trvá-li pracovní cesta nad 18 hodin.)

 • příplatek za dělenou směnu pouze ve výši 50 % průměrného výdělku (zrušen příplatek 35 %, příplatek za dělenou směnu v zahraničí nezměněn).
 • navýšení nominální ceny stravenky z 80 Kč na 100 kč
 • změna příplatku za krátkou směnu (z 25 Kč na 100 Kč stravenku)

 

 

 

         V současné chvíli zůstává před dalším jednáním rozpor mezi zaměstnavatelem a FSČR v námi podaném návrhu limitace počtu dělených směn v kalendářním měsíci u zaměstnance letmo a strojvedoucím v turnuse. Rovněž je rozpor v návrhu zaměstnavatele se zavedením osobního ohodnocení a samozřejmě očekáváný tarifní nárůst, kde předpokládáme zohlednění již zavedeného „Retenčního programu“.

 

 

 

Jaroslav Vincour

viceprezident FSČR

 

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*