Informace z kolektivního vyjednávání k uzavření PKS ČD na rok 2018 číslo 1

Informace z kolektivního vyjednávání k uzavření PKS ČD na rok 2018 číslo 1:

Dne 21. listopadu tohoto roku proběhlo úvodní kolo projednávání podnikové kolektivní smlouvy ČD na příští rok.

Po formálních bodech bylo přistoupeno k projednávání návrhu zaměstnavatele doplněného o protinávrhy odborových centrál, které nelze ve všech případech považovat za společné, jak požaduje znění zákona. V těchto případech, se kterými Vás postupně budeme seznamovat, jde většinou o návrhy FSČR.

Na tomto jednání bylo projednán základní text PKS a příloha č.1 až po článek 14 – „Střežení pracoviště“.

Je celkem pochopitelné, že na tomto úvodním jednání nedošlo k žádné shodě ve významnějších rozporných bodech. Za zmínku stojí snad pouze souhlas zaměstnavatele s návrhem zrušit výše zmíněný článek 14 přílohy č.1 „Střežení pracoviště“, který začal být aplikován i v některých profesích zastupovaných naší organizací.

V základním textu se v současné chvíli jedná o rozpory v článcích týkajících se vzájemné informovanosti a projednávání interních materiálů, dále návrhu částky na akce BOZP, a to ať již centralizované či prostředky pro výkonné jednotky. Dále jde například o rozpor v termínech provádění prověrek BOZP či předkládání zpráv těchto akcí.

Pro nás daleko důležitější byly následující body projednávání, kdy postupně došlo na:

  • Souhlas zaměstnavatele s návrhem odborových centrál se zařazením povolání komandující do režimu 36 hod. týdenní pracovní doby za podmínky, že zaměstnanec je zařazen v nepřetržitém provozu
  • Rozpor na straně zaměstnavatele s návrhem FSČR upravit délku pracovní doby v článku 3 bod 3. a 4. a to v denní směnu v minimální délce 8 hod a směnu zasahující do dvou kalendářních dnů na 10 hod 17 min.
  • Souhlas zaměstnavatele s grafickým znázorněním možného rozdílu měsíční normy u zaměstnance letmo oproti stanovené týdenní pracovní době v jednotlivých kalendářních měsících v rámci vyrovnávacího období. Zde ovšem přetrvává rozpor i v informování zaměstnance letmo o skutečné měsíční normě. Bude dále jednáno ve vztahu k téměř neaplikovatelným a v kolektivní smlouvě doposud sjednaným tzv. „předběžně průběžným plánům“.
  • Rozpor na straně zaměstnavatele i odborů v článku 6 – Dělená směna, kde FSČR požaduje v bodu 4 změnu textu týkající se charakteru dělené směny v případě zpoždění, a zejména v nových článcích 5 a 6 limitaci počtu dělených směn jak u zaměstnanců letmo, tak při sestavě turnusů.
  • Podmíněný rozpor v článku 9. Směna, kde zejména vlakové čety požadují bližší úpravu délky směny při práci přesčas.
  • Rozpor na straně zaměstnavatele v článku 10, kde FSČR požaduje v případě zkráceného odpočinku na minimální dobu 6 hod zapracování textu, kdy do doby takto zkráceného odpočinku nesmí zasahovat chůze či doprava na a z místa sjednaného odpočinku.
  • Rozpor na straně zaměstnavatele kdy v článku 11 – „Nepřetržitý odpočinek v týdnu“ navrhuje FSČR pro zaměstnance letmo tzv. „víkendový odpočinek“ upravit tak, aby poslední směna před tímto odpočinkem končila v pátek do 18,00 hod a první nástup po tomto volnu byl nejdříve v pondělí v 6,00 hod.
  • Souhlas zaměstnavatele se zrušením institutu „Střežení pracoviště“

 

V následující diskuzi došlo znovu i na „Retenční program ČD“, kde jsme znovu zástupce zaměstnavatele informovali o nekoncepčnosti tohoto rozhodnutí představenstva společnosti, a to zejména v oblasti stabilizace zaměstnanců. Personální ředitel ČD obhajoval tento program výsledky dosaženými v náboru zaměstnanců za poslední dny a nevyloučil i možnost rozšíření na další profese. Žádná profese nebyla jmenována a i nadále trvá názor vedení společnosti, že u profese strojvedoucího není potřeba jakkoliv zasahovat!!!

Další jednání jsou naplánována na pondělí 27. listopadu a následující den 28. listopad 2017. Informace o vývoji, jak v oblasti podnikové kolektivní smlouvy, tak v souvislosti s retenčním programem, očekávejte po úterním jednání.

To, jak budeme v nejbližších dnech projevovat i nadále bezmeznou loajalitu k podniku, se může projevit ve výsledcích, na kterých nám všem zcela určitě záleží. Ochota nadále držet laťku přesčasové práce tak vysoko, ochota plýtvat i nadále drahocenným osobním časem, může i nadále zaměstnavatele přesvědčovat o tom, že provoz funguje tak, jak má.

 

Jaroslav Vincour

viceprezident FSČR

 

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*