Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte nám za výbor ZO FS Praha předložit malou informaci ohledně bodu II. naší členské schůze, která se bude konat dne 16.5.2018 na Smíchově a kde nás čeká zamyšlení nad současnou situací zaměstnavatele, přístupu FS ČR k problematice prosazování oprávněných zájmů naší profese a v prvé řadě členů FS ČR. V poslední době došlo k několika zásadním událostem, které nás nutí vyvolat v rámci působnosti naší ZO FS Praha debatu o dalším možném směrování odborové práce a o našem postavení v rámci Federace strojvůdců, která působí na celostátní úrovni a specifické problémy některých oblastí se upozaďují a někdy až bagatelizují. Je úkolem základní organizace na tuto situaci reagovat a začít hájit členy sdružené i neorganizované v rámci FS ČR a začít tyto upozaděné úkoly řešit, neboť naši členové takovou reakci oprávněně očekávají. Vyzýváme tímto jménem výboru FS ČR Praha k účasti na výše zmiňované členské schůzi, neboť budeme rozhodovat nejenom o budoucnosti odborové práce v rámci ČD a.s. a ČDC a.s., ale také v prvé řadě o budoucnosti nás všech, všech odborově organizovaných i neorganizovaných členů. Je na čase začít naše problémy řešit, najít pro ně legální podporu a přesvědčit zaměstnavatele, že naše požadavky mají oporu v současném stavu vývoje zaměstnanosti v rámci ČR. Je na každém z nás, aby odborová práce měla dostatečný mandát k prosazování svých zájmů.

 

Výbor ZO FS ČR DKV Praha

  

Členům

Základních organizací

Federace strojvůdců ČR
v DKV Praha

 

 

 

 

Předseda a výbor Základní organizace

Federace strojvůdců ČR DKV Praha

zve tímto členy koaličních

ZO FS DKV Praha, Praha TGM, Praha Vršovice, Praha ONJ a Cargo Praha

 na

Členskou schůzi

spojenou se setkáním s důchodci.

Členská schůze se koná 16. května 2018

v sále žst Praha Smíchov.

Začátek schůze byl stanoven na 13.00 hodin s níže uvedeným programem.

 

  1. Informace výboru pražských koaličních ZO FS
  2. Řešení, náměty, dotazy a problémy členů k činnosti ZO FS
  3. Uvítání a diskuse s pozvanými hosty z DKV Praha a Cargo – PJ Praha.
  4. V 17 hodin Setkání s důchodci
  5. Volná zábava

Občerstvení zajištěno !!!

Za výbor ZO FS ČR DKV Praha

Radek Wenzl 

POZORNĚ ČTĚTE !

VÝZVA PRO VŠECHNY, CO SI VÁŽÍ PRÁCE SVÝCH KOLEGŮ

DNE 19.5. 2017

VE 14.00 HODIN

SE KONÁ OBNOVENÁ HISTORICKÁ TRADIČNÍ AKCE

POSLEDNÍ TOČENÍ

NA TOČNĚ PJ PRAHA – VRŠOVICE

PRO KOLEGY ODCHÁZEJÍCÍ V TOMTO ROCE

DO ZASLOUŽENÉHO ODPOČINKU.

PŘIJĎTE SE S NIMI ROZLOUČIT V HOJNÉM POČTU.

Výbory koaličních ZO FS Praha a ZO OSŽ
Motokáry 16.11.2016

Ve středu 16.11.2016 se v motokárové hale PragaArena konaly ve spolupráci s OSŽ DKV Praha společné závody motokár. Mistři volantu přišli změřit své síly
v celkovém počtu dvaceti závodníků. Že máme mezi strojvedoucími rozené závodníky, potvrdily první dvě místa na stupních vítězů získané Michalem Žvátorou a Martinem Hrubešem. Na třetím místě skončil pan Hořák. Celá akce byla všemi zúčastněnými velmi kladně hodnocena. Z těchto pozitivních ohlasů je přáním, aby se tato akce stala tradičním setkáním příznivců tohoto sportu
v našich řadách.

Více fotografií z akce ZDE 

 
 Paintball 18.5.2016

Dne 18.5. se uskutečnil turnaj v rychlé, zábavné a taktické hře paintball, konaný pod záštitou Federace strojvůdců DKV Praha ve spolupráci s OSŽ DKV Praha. Hráči se sešli v poměrně hojném počtu na hřišti v těsné blízkosti radotínského přístavu. Během tří hodin této hry, nám pořadatelé připravili několik scénářů hry, včetně velmi oblíbeného scénáře „Napoleon“, který ve skutečnosti nebyl ničím jiným než zkouškou prahu bolesti u několika statečných jedinců, jež se k tomuto odhodlaly. Ač všichni zúčastnění odcházeli po ukončení turnaje z areálu velmi vyčerpaní, byly zároveň plni pozitivních dojmů, turnaj byl jednohlasně uznán velmi povedenou kulturní akcí a bylo velkým přáním všech zúčastněných v této hře započnout tradici.

Za FS DKV Praha Tonda Sehnal

Více fotografií z akce ZDE